Sök

Fler språk – Other languages

Information på fler språk på gotland.se – Information in other languages

På gotland.se skriver vi i huvudsak på svenska, men ibland finns det information översatt till andra språk. Det beror på att våra verksamheter ibland behöver rikta sig till en specifik målgrupp som har behov av information på ett annat språk.

Utvalda delar av gotland.se finns översatt till engelska. På dessa sidor finns grundläggande information om Region Gotland och vilken service som regionen erbjuder.

Texterna på gotland.se ska vara enkla och begripliga. Det gäller även de texter som finns översatta till andra språk än svenska. Då blir texterna lättare att förstå för alla och även automatiska översättningar blir bättre.

Använd webbläsare med inbyggt stöd för översättning

Vill du översätta webbsidor så rekommenderar vi dig att använda webbläsare med inbyggt stöd för översättning. Inbyggt stöd är en service till dig som användare, men kan inte ersätta professionella översättningar. Region Gotland kan inte ta ansvar för riktigheten i översättningen när du använder ett inbyggt stöd.

I de vanligaste webbläsarna som Google Crome och Microsoft Edge kan du välja språk i webbläsarens inställningar.

Så gör du

  1. Navigera till valfri sida på webbplatsen.
  2. Högerklicka någonstans på webbsidan.
  3. Välj "Översätt till..." (ditt förvalda språk borde dyka upp).

Tänk på att det kan se olika ut beroende på vilken webbläsare du användare.

Översätta med webbplatsens Lyssna-funktion

Om du använder dator kan du markera valfritt textstycke och få det översatt i text eller uppläst på andra språk.

Översätta med Google translate

Om du vet vilken text du vill översätta kan du använda tjänsten Google translate:

  1. Kopiera texten från webbsidan du vill översätta.
  2. Gå till translate.google.com och klistra in texten.

Kontakta oss för vägledning på engelska

Om du kontaktar Region Gotland via telefon på 0498-26 90 00 kan du få information och vägledning även på engelska.

Information in other languages than Swedish

On our website, we mainly write in Swedish, but sometimes there is information translated into other languages. In cases where there are translations into languages other than Swedish, it must be possible to justify why the information was translated into that particular language.

The texts on gotland.se must be simple and understandable. This also applies to texts that have been translated into languages other than Swedish.

Use a browser with built-in translation support

If you want to translate web pages, we recommend that you use a browser with built-in translation support. Built-in support is a service for you as a visitor, but can not replace professional translations. Region Gotland cannot take responsibility for the accuracy of the translation when you use built-in support.

In the most common browsers, including Google Crome and Microsoft Edge, you can select the language in your browser settings:

  1. Navigate to any webpage within www.gotland.se
  2. Right-click anywhere on the webpage.
  3. Select ”Translate to ”…” (your default language should appear).

Note that it may look different in different browsers.

Translate with Google translate

You can translate with Google translate to the language of your choice in a matter of seconds:

  1. Copy the text from the webpage you want to translate.
  2. Go to translate.google.com and paste the text.

However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate. Region Gotland cannot take responsibility for the accuracy of the translation.

Contact us for guidance in English

If you contact Region Gotland by phone +46 498 26 90 00, you can also receive information and guidance in English. Region Gotland’s operations are reached via a joint telephone number. When you call us, you will reach our automated phone service. To get information in english or to talk to an operator, dial 9.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00