Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

NTA

NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla. NTA är uppbyggt kring temalådor med material till experiment och försök. Temalådorna lånas terminsvis av en lärare som får lådan skickad till sin skola. För att få låna NTA-lådor krävs en utbildning.

Låda fylld av saker till odling. Ärtor, jord, kratta, spade. Illustration.

Vad är NTA?

Genom NTA:s temalådor ges pedagoger i förskolan och grundskolan möjlighet att utveckla sin undervisning, med syftet att gynna varje barns lärande inom NO, teknik och matematik. För att nå dit ligger fokus på ett koncept som ger en konkret grund att stå på, som sedan kan vidareutvecklas. Det sker främst i form av kompetensutveckling, men även genom tillgång till tydliga lärarhandledningar och materialsatser. Läs mer om NTA på ntaskolutveckling.nu

Region Gotland är medlemmar i NTA och står för kostnaden för medlemskap, inköp av lådor, materialkostnad samt utbildning av pedagoger. Fenomenalen är samordnare för NTA inom Region Gotland.

Rutiner för lån av låda

Utbildning

För att få låna en NTA-låda måste du ha gått en kurs för just den lådan. De här kurserna kommer vi hålla under pågående termin.

Såhär bokar du en låda

Du bokar via telefon 0498-26 34 73.

Höstterminens lån bokas senast 31 maj.
Vårterminens lån bokas senast 30 november.

Lånetid

NTA-lådan lånas under en termin.

Vi skickar ut lådan till skolan i samband med terminsstart.
Lådan blir återhämtad i slutet av terminen.

Våra temalådor

De lådor vi erbjuder är:

 • Teknik och hållbar utveckling – förskola
 • Upplev Fysik och Kemi – förskola – årskurs3
 • Jämföra och mäta– årskurs F–1
 • Fasta ämnen och vätskor – årskurs F–2
 • Förändringar – årskurs 1–3
 • Jord – årskurs 1–3
 • Testa teknik – årskurs 1–3
 • Balansera och väga – årskurs 1–3
 • Fjärilars liv – årskurs 2–3
 • Rymden – årskurs 2–5
 • Kemiförsök – årskurs 4–5
 • Rörelse och konstruktion – årskurs 4–6
 • Från för till frö – årskurs 4–6
 • Kretsar kring el – årskurs 4–6
 • Matens kemi – årskurs 4–6
 • Mönster och algebra – årskurs 4–6
 • Kroppen – årskurs 5–7
 • Magneter och motorer – årskurs 6–7
 • Den smartare staden – årskurs 6–9

Vill du att vi tar in någon annan låda? Kontakta oss!

Kontakta oss

Porträtt, ansikte och axlar. Fotografi.
Frida Johansson
Pedagog och NTA-samordnare

Skeppsbron 4 i Visby

Skeppsbron 4 621 57 Visby

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2024