Sök

Tillgänglighet

Region Gotland står bakom den här webbplatsen. Vi strävar efter att gotland.se och våra delwebbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Den här sidan beskriver hur gotland.se och webbplatserna som anges nedan uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Delwebbplatser

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Anpassa webbplatsen

De flesta webbläsare har inställningar för exempelvis textstorlek, färger och zoom. Du kan själv anpassa gotland.se genom att ändra i webbläsarens inställningar.

Det brukar finnas information om hur du gör anpassningarna i webbläsarens inbyggda hjälpfunktion.

Du kan också zooma in och ut på webbplatsen med hjälp av tangentbordet och på så sätt öka eller minska textstorleken. Använd Ctrl-tangenten tillsammans med + (plusknappen) eller - (minusknappen). På Mac använder du Command tillsammans med + (plusknappen) eller - (minusknappen).

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från gotland.se som inte är tillgänglig för dig, men som är undantaget från lagen enligt beskrivning nedan (se rubriken ”Innehåll som inte är tillgängligt”) kan du meddela oss. Du kan använda synpunktsformuläret eller kontaktuppgifterna längre ner på den här sidan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta DIGG – Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vi övervakar och åtgärdar eventuella problem med tillgänligheten löpande.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Bilder: Vissa bilder saknar beskrivande alternativtexter (alt-texter).
  • Dokument: Vissa PDF-dokument är inte korrekt formaterade för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. Bilder i PDF-dokumenten kan sakna alternativtext.
  • Rubriker: Rubriksättningen h1, h2, h3 och så vidare kan vara felaktig på vissa sidor.
  • Inbäddade element: Enstaka inbäddat innehåll i <frame>- eller <iframe>-element saknar titel.
  • Tabeller: Enstaka tabeller saknar tabellbeskrivning eller rubrikceller vilket försvårar för uppläsningsverktyg.
  • Förstoring av text: Menyknappen i sidhuvudet hamnar utanför skärmbilden när texten förstoras 200 procent eller mer i vissa mobiltelefoner. Det går dock att "pinch-zooma" med fingertopparna, vilket är tillräckligt för att leva upp till lagkraven.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

  • Inbäddade direktsändningar av till exempel Regionfullmäktige är inte textade.
  • Vissa inbäddade kartor kan ha bristande tillgänglighet.

Så har vi testat webbplatsen

Soleil AB som utvecklat webbplatsens gränssnitt och funktionalitet har testat webbplatsens tillgänglighet under utvecklingsarbetet och inför lansering av webbplatsen i februari 2024.

Under januari 2024 genomfördes en självskattning av webbplatsens funktionalitet för skärmläsare med användare av programvaran JAWS.

Tillgängligheten övervakas också löpande med hjälp av webbpubliceringssystemets inbyggda kontollfunktion samt med manuella kontroller.

Senaste bedömningen gjordes i februari 2024.

Redogörelsen uppdaterades den 14 maj 2024.

Kontakta Region Gotland

Grafisk support

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00